fbpx

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

jesteśmy pierwszą w Polsce interaktywną wyszukiwarką winnic, winiarni oraz lokali z dobrym winem. Niezależnym informatorem dotyczącym wydarzeń winiarskich, szkoleń i degustacji, konkursów oraz innych ciekawych eventów branżowych. Naszą misją jest ułatwianie odkrywania świata wina, dlatego tworzymy narzędzie, które pomoże z łatwością wyszukać lokalizacje oraz dostępne atrakcje winiarskie, dopasowane do potrzeb amatorów wina, którzy pragną delektować się jego smakiem lub po prostu spędzić z nim czas.

W związku z realizowanymi przez nas zadaniami dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych. Korzystając z naszej strony internetowej (https://otovino.pl/) i decydując się na nawiązanie z nami współpracy, powierzają nam Państwo swoje dane osobowe. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas sprawą istotną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, by czuli się Państwo bezpiecznie.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako administratora (a w zasadzie współadministratorów) danych osobowych.

1. Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych. W naszym przypadku współadministratorami Państwa danych osobowych (z uwagi na fakt, iż działają oni wspólnie przy określaniu celów i sposobów przetwarzania danych osobowych) są: Pani Katarzyna Sawczuk-Zawada oraz Pani Anna Fourie (dalej łącznie jako: Administrator). W przypadku jakichkolwiek pytań mogą się z nami Państwo skontaktować listownie (na adres: Otovino.pl, Skrytka pocztowa 52, UP Wrocław 20, ul. Skibowa 5, 52-229 Wrocław lub mailowo pod adresem: kontakt@otovino.pl.

2. Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Pełen tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć m.in. tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/404/224

Państwa dane osobowe zawsze będziemy przetwarzać w oparciu o co najmniej jedną z podstaw przetwarzania wskazanych w RODO.

W przypadku, w którym przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach realizowanych przez nas działań marketingowych – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie udzielona nam zgoda na ich przetwarzanie lub prawnie uzasadniony interes administratora danych jeżeli mowa o marketingu bezpośrednim.

Jeżeli zostanie przez nas zawarta umowa cywilnoprawna (lub podjęte zostaną działania zmierzające do zawarcia takiej umowy), to podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie właśnie fakt (zamiar) zawarcia tej umowy, nasz prawnie uzasadniony interes (wyrażający się np. w dochodzeniu roszczeń wynikających z umowy), a także przepisy prawa w zakresie w jakim obligują nas one do przetwarzania Państwa danych osobowych (powyższe dotyczy w szczególności obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem umów, ale także obowiązków względem np. ZUS).

W przypadku, w którym Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – ich przekazanie nam jest dobrowolne, a odmowa ich przekazania nie będzie mieć dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. W sytuacji, w której zostanie przez nas zawarta umowa – przekazanie danych także pozostaje dobrowolne, ale odmowa przekazania danych skutkować może niemożnością zawarcia umowy.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Prosimy mieć na uwadze, iż za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zakres gromadzonych przez nas danych osobowych zależeć będzie od rodzaju prowadzonej współpracy. W każdym przypadku bowiem staramy się pobierać tylko te dane, które są nam niezbędne do wykonania określonej usługi, czy też umowy.

W przypadku realizowanych przez nas działań marketingowych pozyskujemy przede wszystkim Państwa adresy mailowe. Adres e-mail wykorzystujemy w celu informowania Państwa o realizowanych przez nas, a także przez naszych Klientów, akcjach marketingowych i wydarzeniach branżowych.

W sytuacji, w której zdecydują się Państwo na założenie konta na naszym serwisie, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dodatkowo, w przypadku, w którym za pośrednictwem założonego konta będą Państw oceniać obiekty, dodawać komentarze, etc. – także te dane będą przez nas przetwarzane.

Jeżeli zamierzają Państwo zostać naszym Klientem, to na pierwszym etapie pozyskujemy informacje o danych Państwa przedstawiciela – imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu (które służą nam w celach kontaktowych), a także o danych dot. obiektu (lub informacje o wydarzeniu, czy dane dot. eventu), który zamierzają Państwo promować z naszym udziałem. W przypadku nawiązania współpracy i zawarcia umowy cywilnoprawnej – konieczne może okazać się pozyskanie przez nas dalszych danych osobowych służących zawarciu i wykonaniu umowy.

4. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Inny jest okres przechowywania danych osobowych powierzonych nam do celu kontaktu, inny natomiast w sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy w związku z zawartą z nami umową i spoczywającymi na nas, w związku z powyższym, obowiązkami.

Niezależnie od powyższego, w przypadku, w którym przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody (co ma miejsce w realizowanej przez nas działalności marketingowej), Państwa dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej na ich przetwarzanie zgody, co może nastąpić w każdym czasie.

Zapewniamy, że po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

5. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

A. Prawo do uzyskania dostępu do danych – W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przechowujemy.
B. Prawo do żądania poprawiania danych – Zawsze mogą Państwo zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych.
C. Prawo do żądania usunięcia danych – Zawsze mogą Państwo zażądać, by usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe. Niestety nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania, gdyż niekiedy obowiązek przetwarzania wiązać będzie się np. z przepisami prawa. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym fakcie.
D. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu – Zawsze mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, co dotyczy zwłaszcza realizowanego przez nas marketingu bezpośredniego.
E. Prawo do wycofania zgody – W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

6. Co można zrobić, gdy przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób?

W sytuacji, w której uznają Państwo, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa – będziemy wdzięczni za taką informację a postaramy się natychmiast usunąć stwierdzone uchybienie. Prosimy pamiętać, iż w takiej sytuacji przysługuje Państwu również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Zgodnie z informacją zawartą na wstępie – cenimy Państwa prywatność. W związku z powyższym nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Działań takich nie będziemy również prowadzić w przyszłości.

Jedyną sytuacją udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych jest ta, gdy jesteśmy do tego wyraźnie zobligowany przepisami prawa (np. o przekazanie danych zawnioskuje policja).

Zwracamy jednak Państwa uwagę, iż możliwe jest powierzenie przez nas przetwarzania Państwa danych podmiotom z nami współpracującymi. Wiąże się to np. z przechowywaniem Państwa danych osobowych na zewnętrznych serwerach, czy świadczeniem na naszą rzecz usług doradztwa prawnego. Zastrzegamy, że powierzenie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim każdorazowo odbywać się będzie w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Pliki Cookies

Informujemy też, że w czasie korzystania ze strony internetowej w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane Cookies. Pliki Cookies zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
A. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem strony internetowej, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
B. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
C. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej;
D. zbierania statystyk odwiedzin strony internetowej wspierających ulepszanie jej struktury i zawartości;
E. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie serwisu, mogą Pastwo wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

9. Aktualizacja naszych zasad prywatności oraz postanowienia końcowe

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, czy sposobu kontaktu z nami.

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, rekomendujemy zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

Aby zamówić kartę należy się do konta. Jeżeli nie posiadasz konta w Otovino.pl, zarejestruj się.